SXMPRA

Hydrozagadka / Warszawa

24/03 21:00

SXMPRA jest enigmatyczną siłą w podziemnym świecie rapu. Pozwala muzyce mówić za niego. Dzieciństwo SXMPRA spędził nieustannie przenosząc się między miastami Nowej Zelandii i Australii. Jedyna rzecz, która pozostała niezmienna dla artysty przez wszystkie lata, był internet pozwalający mu na nieograniczony dostęp do podziemnych światów rapu i nu-metalu. A te ukształtowały jego twórczość.

MEDIA

Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.