Ionnalee

Smolna / Warszawa

12/12 21:00

ionnalee to solowy projekt Jonny Emily Lee – twórczyni elektronicznego i audiowizualnego projektu iamamiwhoami.

Jonna to szwedzka wokalistka, autorka tekstów, producentka muzyczna oraz reżyserka wielu wizualnych projektów. Razem z pozostałymi członkami grupy iamamiwhoami artystka wydała 3 albumy, zaś jako Jonna Lee – 2 albumy. ionnalee to nowy pseudonim, pod którym Jonna nagrała wydaną w lutym 2018 roku płytę "Everyone Afraid to Be Forgotten". Brzmienia, w jakich obraca się artystka określane są jako synth-pop, indie pop czy dream pop.

Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.
Latest updates news (2024-04-22 08:36):

paradise island hIu cbd gummies reviews | shop cbd gummies in Oay usa | ova bringing cbd gummies on a plane | jeopardy host mayim cbd gummies XF5 | cbd gummies for nausea LUv | purekana cbd gummies coupon oot | who owns summer valley cbd gummies A0S | peach flavored xp9 cbd gummies | how much are bay park cbd AkC gummies | cbd gummies uEw for sleep cvs | melatonin cbd gummies for sleep VwP | does cbd gummies give you a GI4 headache | cbd gummies side effects DED | cbd gummies fTE sample pack | jOL glow of colors cbd gummies | wellbeing IOg lab cbd gummies | cbd oil genuine gummys | shark 9JO tank hemp cbd gummies | exhale wellness cbd gummies xP9 | Psa can cbd gummies cause hallucinations | budpop cbd gummies for br3 anxiety | dr cbd cbd oil gummies | is cbd gummy bears illegal in georgia rvC | XJy cbd gummies buying guide | jolly cbd gummies reviews for T8b quitting smoking | 1 trazodone hurt 48 hrs after 2 cbd gummies ziv | cali cbd gummies 1000 1Ha mg | does cbd gummies help ffO with nerve pain | pHy cbd gummies dosage for pain | cbd cream mayim cbd gummies | genuine cbd gummie strengths | wN6 cbd gummies for pain hemp | pure calms cbd gummies fQH uk | medigreen cbd gummies price 5zH | shark tank invest in cbd uxq gummies | kushly premium gcj cbd gummies review | best sP4 gummies for sleep cbd | can dogs eat NAV human cbd gummies | cbd gummies cbd cream time | doctor recommended elixir cbd gummies | leaf cbd gummies for sale | yum fDw yum gummies cbd review | natures only gummies D0F cbd | cbd rJS gummies international shippinf | leafywell premium GLy cbd organic gummy bears | IFg how long do cbd gummies take to work for pain | cbd gummies adult big sale | cbd gummies help with sex 7wg | gummy with thc and cbd 2tU | how much J1D cbd is in each gummy