POLITYKA PRYWATNOŚCI FOLLOW THE STEP


Dbamy o Twoją prywatność, dlatego ustanowiliśmy Politykę Prywatności, w której dowiesz się jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności Przetwarzania Danych Osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na Danych Osobowych.

1)  Podczas przeglądania stron: www.followthestep.going1.4ourclient.com, www.smolna38.com, www.store.smolna38.com, www.pragacentrum.pl oraz stron informacyjnych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez:

a) Follow The Step sp. z o.o., 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663978, np.:  www.undercity.pl; www.wisloujscie.com; www.worldwidewarsaw.pl;

b) Fest Festival sp. z o.o., 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766893, np.: www.festfestival.pl;

c) Smolna38 sp. z o.o. sp.k., 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632582, np.: www.smolna38.com;

d) Szwedzka24 sp. z o.o., 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755101, np.:www.pragacentrum.pl;

d) Festiwal Wisłoujście sp. z o.o., 80-834 Gdańsk, ul. Św Ducha 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851271, np.: www.wisloujscie.com ;

d) Concept Art sp. z o.o., 78-300 Świdwin, Niemierzyno 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885708, np.: www.summercontrast.com ;

czy to jako Użytkownik naszych Programów Lojalnościowych, odbiorca naszego newslettera czy jako anonimowa osoba – nasze serwery za Twoją zgodą, a także automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę oraz te zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać takie dane jak adresy email, adresy IP, typ przeglądarki, stronę internetową odwiedzaną bezpośrednio przed wejściem na nasze strony czy do Programu oraz inne dane. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Tobą, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych, technicznych, promocyjnych oraz dokumentacyjnych. Nasze systemy określamy dalej także jako Serwis.

2)  Przed skorzystaniem z niektórych funkcjonalności naszej strony możemy prosić Cię o podanie Danych Osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Cię o podanie danych, które nie są nam niezbędne w celu umożliwienia Ci korzystania z wybranej funkcjonalności.

3)  Kiedy przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), (dalej: RODO). Administratorem jest wskazany Ci przy podawaniu przez Ciebie danych jeden podmiotów wskazanych w pkt. 1, który odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz za zapewnienie realizacji Twoich uprawnień.

4) Dane gromadzimy i przechowujemy w celu umożliwienia Ci korzystania z naszego Serwisu tak, jak tego oczekujesz. Dane będziemy przechowywali przez okres 6 lat od ostatniego skorzystania przez Ciebie z naszego Serwisu lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

5)  Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania Danych Osobowych, o które zostaniesz przez nas poproszony, możesz nie uzyskać dostępu do funkcjonalności Serwisu i Programu, z których chcesz skorzystać.

6)  Pamiętaj, że dane, jakie zbierzmy są cały czas Twoimi danymi – należą do Ciebie. Zawsze masz prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany, żądania ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz do ich usunięcia.

7)  Dane przekazujemy uprawnionym do tego organom na ich żądanie, a także operatorom serwisów umożliwiających korzystanie z naszych usług w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zawartej przez Ciebie umowy.

8)  Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

a) w celach marketingowych – przesyłania Ci naszych własnych informacji handlowych lub informacji handlowych dotyczących naszych partnerów. Przed wysłaniem takich informacji zawsze pytamy się Ciebie o zgodę. Wystarczy, że podczas rejestracji zaznaczysz odpowiednie pole formularza;

b) w celach udzielenia akredytacji na nasze wydarzenia,

c) by być z Tobą w kontakcie,

d) w celach statystycznych,

e) w celu udokumentowania złożonych przez Ciebie zgód, oświadczeń oraz dokumentów,

f) w celu obsługi umów kupna oraz obsługi klienta łącznie z realizacją wysyłki i obsługi płatności, zarządzania należnościami, jak również obsługi zwrotów, reklamacji i przypadków objętych rękojmią,

g) w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych dotyczących posiadania ważnego Europejskiego Certyfikatu COVID-19 oraz danych o stanie zdrowia będzie skutkować odmową wymiany Biletu na Identyfikator a w konsekwencji odmową wstępu na Wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa powyżej przechowywane będą przez Organizatora przez okres 10 dni od daty złożenia oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

10) Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili możesz:

a) kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;

b) na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje Dane Osobowe;

c) odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w całości lub części. Pamiętaj jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu i Programu.

11) W wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do Twojej prośby dotyczącej usunięcia Danych Osobowych. Może to nastąpić w przypadku naszego uzasadnionego interesu, naruszenia przez Ciebie Regulaminu, a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.

12) Zbierane zgodnie z Polityką dane to cenny materiał badawczy, który pomoże nam doskonalić nasze funkcjonowanie. Dlatego możemy tworzyć i ujawniać anonimowe zestawienia oraz statystyczne dane dotyczące działania Serwisu. Zestawienia takie nie zawierają jednak Danych Osobowych, a tym samym nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację Ciebie lub innych użytkowników.

13) Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO.

14) Pamiętaj, że aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, musimy dbać o nie razem. Dlatego powinieneś zawsze trzymać swoje dane logowania do Serwisu, zarówno hasło, jak i login, w poufności.

15) Jeżeli dzielisz swoje stanowisko pracy (komputer) wspólnie z inną osobą, pamiętaj, aby zawsze po zakończeniu korzystania z Serwisu wylogować się.

CIASTECZKA ?

16) Cały czas doskonalimy Serwis, dlatego podczas korzystania z Serwisu mogą być gromadzone w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających Serwis, w tym o Tobie. W tym celu możemy także wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies).

17) Dieta, fitness, sport – możesz mieć wiele powodów, żeby unikać ciasteczek. My lubimy nasze ciasteczka i mamy nadzieję, że Ty też je polubisz.

18) Chcemy udoskonalać nasz Serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy z ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem.

19) Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz jego indywidualizacji. Dzięki ciasteczkom możliwe jest także podtrzymanie sesji logowania w Serwisie. My zaś możemy dzięki nim możemy tworzyć statystyki dotyczące korzystania z Serwisu, co pozwala nam na jego ciągłe ulepszanie.

20) Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

21) Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ciasteczek odpowiedzi na nie znajdziesz w sekcji „Pomoc” stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

22) Serwis nie zawsze automatycznie zbiera informacje o Tobie, jednak jeśli tak się dzieje, zawsze poinformujemy Cię o tym i poprosimy o zgodę, jeśli jej nie mamy. Jeśli nie odpowiadają Ci ustawienia domyślne Serwisu, możesz zmienić je odpowiednio do Twoich oczekiwań.

23) Pamiętaj – korzystając z ciasteczek nie dokonujemy zmian w Twoim urządzeniu. Jeśli do świadczenia naszych usług konieczna będzie instalacja przez Ciebie jakiegokolwiek oprogramowania, dokonasz jej tylko po wyrażeniu zgody. Zawsze będziesz też mógł je usunąć, co może jednak mieć wpływ na dalsze działanie niektórych funkcjonalności.

24) Chcemy być w stanie zrealizować nasze zobowiązania wobec Ciebie, dlatego:

a) podczas rejestracji do Serwisów lub zakupu biletu na nasze wydarzenia poprosimy Cię o podanie danych: (a) imienia i nazwiska oraz (b) adresu e-mail (d) daty urodzenia.

b) podczas korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu zbieramy o Tobie dane: (a) adres IP, (b) domenę, (c) dane identyfikacyjne przeglądarki oraz (d) typ systemu operacyjnego;

c) podczas kontaktowania się z nami przez formularze możemy zbierać o Tobie dane: (a) imię, (b) nazwisko i (c) adres e-mail (d) numer telefonu oraz dane firmy, którą reprezentujesz.

d) podczas wypełniania przez Ciebie wszelkich zgód i dokumentów zbieramy dane, jakich podanie jest niezbędne zgodnie z ich treścią.

25) Żeby nasza współpraca przebiegała płynnie musimy się nawzajem poznać. O nas wiesz już wszystko, a jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami korzystając z naszych danych kontaktowych. Znajdziesz je tutaj: https://followthestep.going1.4ourclient.com/pl/kontakt/

26) Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronach, za pośrednictwem których gromadzimy dane osobowe w zakładce „Polityka Prywatności”. W związku z tym zalecamy do bieżącego odwiedzania naszych stron internetowych i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu przez wszystkich naszych użytkowników.

Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.
Latest updates news (2024-05-29 11:11):

do cbd asa gummies for arthritishave thc | is SRb hemp oil extract cbd mind daily gummy chews | infinite cbd gummies most effective | cbd gummies hazel hills YXU | positive effects uhj of cbd gummies | cbd gummies for pain walmart cost w12 | just cbd gummies fail drug wpi test | Yyq where can i get condor cbd gummies | 8VR kangaroo cbd gummies 250 mg is that total | miyan bialick oros cbd gummies jOF | cbd gummies need LgX to know | emi cbd gummies hemp bombs amazon | FO1 good night cbd gummies | are cbd gummies any dAw good for pain | wells cbd online shop gummies | are cbd gummies with thc legal in fla EI4 | facts about G0e cbd gummies | S2i dr charles stanley cbd gummies | cbd UTh gummies for pain and inflammation | just cbd nighttime IJO gummies | natures boost cbd gummies Oxv quit smoking | eagle hemp cbd 1MA gummies to quit smoking reviews | cbd gummies in oklahoma Owu | gummy brand cbd 5wN oil | cbd gummies say take one can hkh i take two | buy cbd gummies from 9aX colorado online | science soc cbd gummies 300mg | starpowa gummies online sale cbd | wyld cbd NVo and cbn gummies | cbd gummies genuine 2500mg | where can OOf i get cbd gummies in little rock | jolly cbd gummies quit smoking Qxf review | cbd ojt gummies while taking hydrocodone | broad spectrum cbd gummy aoU | ABV serenity cbd gummies amazon | 20mg vegan cbd twn gummy | ly2 cbd gummies no thc for vestibular migraine | where can i buy cbd gummies for pain near rSA me | cbd vegan 5AI gummies strawberry champagne 300mg | BhW megyn kelly cbd gummies | cbd gummies vs oil for nCy pain | lifestream cbd tkb gummies amazon | cbd gummies xy4 anxiety reddit | greenhouse pure NLE cbd gummies | how many 25mg cbd gummies can you take tz0 | 32r drinking with lord jones cbd gummies | cali cbd Tjt infused gummy candy | 3nG all about cbd gummies | megyn kelly and doctor Rgd oz cbd gummies | strongest edible cbd gummies QG4